Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w związku ze wznowieniem od stycznia br. pobierania opłaty targowej, przypomina stawki opłaty targowej wprowadzone uchwałą Rady Gminy Koźminek z dnia 23 października 2020 roku:

§ 1. 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej od osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej i osób prawnych dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości.

1.1 Przy sprzedaży towarów, płodów rolnych, ze stoisk, straganów, leżaków, podestów, plandek, ziemi lub innych, wg. powierzchni zajmowanej przy ciągu komunikacyjnym: za każde stanowisko handlowe o długości 3mb liczone wg ciągów komunikacyjnych – 8 zł

1.2 Przy sprzedaży towarów, płodów rolnych ze środków transportu:

a) samochodu osobowego lub dostawczego do 3,5 t - 15,00 zł

b) samochodu osobowego lub dostawczego do 3,5 t z przyczepą - 20,00 zł

c) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t - 20,00 zł

d) samochodu ciężarowego o ładowności powyżej 3,5 t z przyczepą - 25,00 zł

e) z jednej przyczepy ciągnikowej - 15,00 zł

f) z dwóch przyczep ciągnikowych - 25,00 zł

g) wózka ciągnikowego lub skrzyni ładunkowej na podnośniku ciągnika - 15,00 zł

h) przy sprzedaży z istniejących straganów – 20,00 z

ł i) przy sprzedaży z ręki, koszy, skrzynek, wiader lub innych - 8,00 zł

1.3 Przy sprzedaży zwierząt, za wjazd:

a) króliki, drób i inne drobne zwierzęta - 8,00 zł

b) prosięta - 15,00 zł c) cielęta, bydło i inne - 15,00 zł

2. Opłacie targowej wymienionej w § 1 ust.1 pkt.1.1 podlega także zajęcie powierzchni targowiska pod ekspozycję towarów i zaplecze magazynowe o ile dotyczy to przestrzeni bezpośrednio przylegającej do ciągów komunikacyjnych.

 

Uchwała nr XXX/179/2020 Rady Gminy Koźminek z dnia 23 października 2020 w sprawie wysokości stawek opłaty targowej.